Ženy a alkohol

V minulosti bylo užívání alkoholu vnímáno spíše jako mužský fenomén. Dnes ženy podléhají alkoholu stejně jako muži. Na rozdíl od mužů se však ženy opíjejí většinou doma a svou závislost tají. Někdy to na nich není vůbec poznat. Vypadají upraveně, jsou úspěšné a vzdělané a zdánlivě jim nic nechybí. Ve skutečnosti se však cítí velice osamělé. Šok pak většinou přijde, když rodina zjistí, že jsou závislé. Pak nezbývá, než se pokusit jim ze závislosti pomoci.
alkoholička s láhví
Občasné popíjení se často mění v závislost. Pokud si to ženy sami uvědomují, za svůj stav se většinou velmi stydí. Diagnóza závislosti na alkoholu může mít na člověka velmi vážné dopady. Proto mají lidé tendenci uvádět jiné příčiny svých zdravotních problémů.

Pokud se však lidé chtějí z alkoholismu léčit, mají dnes možnost vyhledat zařízení, které jim anonymitu přímo garantuje. Léčebný proces zde trvá okolo 30 dnů. Léčbu si zde musejí platit z vlastních zdrojů. Naproti tomu získají úžasný pocit, že něco obětují, že se snaží se sebou něco udělat a že na sobě pracují z vlastní vůle.

Terapie na psychiatrických odděleních trvá obvykle tři měsíce. Denní náklady jsou zde mnohem nižší, protože je platí pojišťovna. Ovšem anonymita zde není zaručena a tak se lidé musí smířit s tím, že společnost někdy reaguje negativně.

Pokud se někdo vrátí z léčebny, je pro něj velmi důležité, aby neupadl do stejného stereotypu jako před léčbou. Pokud vyléčený alkoholik svůj životní styl zásadně nezmění, má malou pravděpodobnost vydržet abstinovat a naděje na úplné vyléčení se tak snižuje.
alkoholička na gauči
Dnes ale stále více lidí chápe, že alkoholismus je nemoc, která mívá spoustu psychických příčin.

Proč se ženy vyrovnávají v pití alkoholu mužům? Především proto, že se zvyšuje jeho dostupnost. Pokus, aby výrobci označovali alkoholické produkty podobným varováním, jaké mají ty tabákové, zkrachoval. A bohužel se ani do budoucna nezdá, že by se v přístupu k alkoholu mohlo cokoliv změnit.