Phishing je nejrozšířenější zbraň hackerů

Jednou z nejnebezpečnějších forem hackerských útoků je tzv. phishing. Řada lidí už o tomto způsobu vylákání přístupových údajů do internetového bankovnictví ví, jsou dobře informováni, jak tento způsob trestné činnosti funguje, a nepředstavuje pro ně tato činnost prakticky žádné nebezpečí. Takových lidí je však pouhý zlomek. Bohužel je stále mnoho lidí naivních a důvěřivých, největší počet je pochopitelně mezi seniory.
brýlatý hacker
V současné době se ve virtuálním světě objevil nový druh tzv. phishingu. V zásadě jde o stejný princip, jako tomu bylo dříve, hackeři rozesílají na různé e-mailové adresy zprávy pod hlavičkou příslušné banky. Požadují po klientech z důvodu bezpečnosti, aby sdělili prostřednictvím odkazu uvedeného ve zprávě své osobní přihlašovací údaje. Odkaz pochopitelně směřuje na podvodnou stránku, kam do formuláře zadáte jméno a heslo do vašeho bankovnictví, a tím útočník získá přístup do vašeho bankovního účtu.
Původní hackerské maily však byly velmi nápadné gramatickými chybami a špatným překladem do českého jazyka. Vzhledem k tomu, že je čeština považována za jeden z nejobtížnějších jazyků na světě, lze snadno odhalit u oficiálních zpráv falšování, zvláště, jedná-li se o bankovní služby, kde se předpokládá perfektní znalost češtiny.
zvětšená klávesnice

Nové hackerské útoky phishingu s perfektní češtinou

Nové útoky však dostávají profesionální podobu. Poslední útok cílený na zákazníky České spořitelny a.s. byl vedený formou dokonale přeložené formulace, pravděpodobně si hackeři najali nějakého rodilého mluvčího s výbornou znalostí gramatiky a pravopisu. Všichni uživatelé by měli být nyní více ostražití a především na takové zprávy vůbec nereagovat.
Na závěr bychom chtěli upozornit, že žádný bankovní dům nevyžaduje autorizaci přístupových ani osobních údajů prostřednictvím e-mailu, a veškeré operace byste měli provádět pouze na speciální zabezpečené (https) webové stránce internetového bankovnictví příslušné banky.