Na co se zaměřuje revize vzduchotechniky

Kdybychom uspořádali anketu, jejímž cílem je zjistit informovanost o provozních záležitostech v souvislosti se vzduchotechnikou, možná bychom byli překvapeni, kolik respondentů by nemělo tušení, proč se vlastně provádí pravidelné revizní kontroly.Mohli bychom předpokládat, že budou lidé uvádět jako hlavní důvod zanesení klimatizací nečistotami, a v důsledku toho i kontaminaci různými mikroorganismy, zejména bakteriemi a plísněmi. To je v zásadě pravda a je to skutečně jedním z důvodů, proč k revizi vzduchotechniky přistoupit.

To nejdůležitější však zůstává ukryto v pozadí, a právě díky nedostatečné informovanosti hrozí v těchto místech skutečné nebezpečí – rozsáhlý požár, provázený u silného znečištění i výbuchem mastného prachu.

Dokážete si představit explozi a požár klimatizace, ke které by došlo v nějakém výrobním provozu? Mohlo by to ohrozit život desítek lidí a způsobit obrovské materiální škody. Přitom stačí docela málo, vzduchotechniku nechat pravidelně prohlédnout a podrobit důkladnému čištění.

rozsáhlá vzduchotechnika

Proč vlastně k požárům, a někdy i k výbuchům, uvnitř vzduchotechniky dochází? Příčinou je nakumulovaný hořlavý prach, smísený s mastnotou a dalšími organickými nečistotami, které vznikají nejčastěji při přípravě pokrmů v domácnostech (např. digestoře a klimatizace ve stoupačkách v paneláku), anebo v objektech, kde se zpracovává papír, textilní vlákna, obiloviny, cukrová řepa a další potenciálně hořlavé látky.

vzduchotechnika v objektu

Pravidelně a včasně prováděné revize vzduchotechniky odhalují skryté závady v systému a potenciální nebezpečí, které vzniká při navrstvení hořlavého prachu uvnitř potrubí, a tím pádem lze velmi operativně řešit čištění a zabránit tak nebezpečným situacím. U hořlavého prachu, např. v obilných silech, přitom stačí velmi tenká prachová vrstva, tenčí než jeden milimetr, aby došlo ke vznícení a k nebezpečným událostem uvnitř celého objektu.