Když oba podnikají

S podnikáním, ať už na živnostenský list nebo formou s.r.o. je vždy spojeno určité riziko. Každý podnikatel, případně jednatel firmy ručí za své závazky svým majetkem. Pro manželský nebo partnerský pár je tak často velmi obtížné rozhodnout se a místo zaměstnaneckého poměru vstoupit do světa podnikatelů.

rozhovor podnikatelů
Nepodnikejte

Jako podnikatel ať už jste fyzická či právnická osoba máte řadu povinností a ne vždy je snadné se v nich vyznat. Navíc je na podnikatele přesouvána rok od roku vyšší administrativní zátěž. Ta vyplývá nejen z povinností odvádět zdravotní a důchodové pojištění, ale také řadu daní – z příjmů, z nemovitosti, silniční,… K tomu se přidává řada zákonných norem, ať už z českého právního rámce nebo zaváděných po vzoru Evropské unie.
podnikatelka s telefonem
Chcete-li něco vyrábět, připravte se s největší pravděpodobností na administrativně náročný a dlouhotrvající proces schvalování vašeho výrobku. Obzvláště, pokud chcete nebo musíte mít váš výrobek certifikován, registrován nebo oznámen. Chcete-li poskytovat služby, pravděpodobně vás čekají zkoušky nebo získání potvrzení vaší kvalifikace. To vše napříč širokým spektrem různých živnostenských oprávnění.
Teď si představte, že podnikáte oba dva, nejlépe každý v jiném oboru. Začátky budou jistě velmi stresující i finančně náročné. V průběhu podnikání se připravte na to, že každá legislativní změna vám podnikání zkomplikuje a že těch změn bude v průběhu času jistě hodně.

plánování růstu společnosti
Podnikejte, ale…

Chcete-li podnikat oba dva, pak podnikejte každý v něčem jiném. Rodinný podnik zakládejte, jen když to bude nevyhnutelné. Proč? To je jednoduché. Pokud děláte každý něco jiného, pak snížíte riziko, že se vám zrovna v daném oboru nebude v daném roce dařit. Navíc si doma máte o čem povídat, aniž byste se vzájemně obviňovali nebo si vyčítali neúspěchy. Lépe se tak vzájemně podpoříte.
Když už si založíte společný podnik, představte si začátek podnikání jako stavbu domu. Velká část párů, které spolu postaví dům, se nakonec rozejdou a rozvedou. Na začátku vás čekají všechna „stavební povolení“, tedy byrokratická kolečka, která vám vezmou jakoukoliv počáteční euforii. Domů přicházíte oba dva vyčerpaní a psychicky unavení. K tomu se připočítává stres z „rozjetí byznysu“, který na vás doléhá stejnou měrou a pokud ne, pak to vede k pochybnostem, zda ten z partnerů, který podléhá méně tlaku okolností, bere váš společný podnik opravdu vážně. Pokud vše vyjde a daří se vám, je každý nákup nového firemního vybavení nebo poslání obchodní nabídky počáteční jiskřičkou pro možný budoucí spor.