Správný postup reklamace

Reklamovat můžeme téměř každé zboží, které si zakoupíme. Mezi tyto věci patří například i zvíře. U spotřebního zboží máme záruční dobu 24 měsíců a začíná platit v den, kdy si věc zakoupíme (převezmeme). Zákonem stanovenou dobou pro uplatnění reklamace nelze zkrátit s výjimkou věcí použitých. U věcí, které se rychle kazí jako například potraviny musí být vyznačena doba po kterou lze danou věc použít. U ostatních věcí, které se běžným používáním spotřebovávají musí být vyznačena minimální doba trvanlivosti.


kurzor na košíku


Co nelze v obchodě reklamovat?


Nelze reklamovat zboží u kterého jsme vady způsobili osobně nebo o kterých jsme již při koupi věděli (platí i u zboží, které mělo vadu a díky vadě jsme se dohodli na snížení ceny. Prodávající vám nemusí reklamaci přijmout, pokud se jedná o běžné opotřebování.


 


Kdy nejpozději mohu reklamovat?


Musí být uplatněna během 24měsíční lhůty.


obchod online


Kde mám reklamovat?


Věc reklamujeme tam, kde jsme ji koupili. Pokud žádáme o opravení produktu, tak můžeme být odesláni k jiné osobě, která se opravami zabývá (servis). Musí nám vystavit doklad o potvrzení reklamace.


 


Jak reklamovat?


Musíme předložit doklad o koupi a produkt, který jsme zakoupili. Pokud nemáme doklad, tak musíme prokázat koupi jinak. Je to možné například díky záručnímu listu nebo výpisem z účtu při platbě kartou. Pokud uplatňujeme reklamaci, tak musíme doložit doklad o oznámení vady a její popis a také požadovaný způsob vyřízení reklamace. Vadný produkt musíme předat prodejci, aby posoudil a odstranil vady. Máme nárok na uhrazení nákladů, které nám vznikly.


 


Za jak dlouho mi zboží opraví?


Ihned nebo až 3 pracovní dny. Celý tento proces musí být vyřízen do třiceti dnů. Vše je vyřízeno tehdy, když nám prodávající tuto skutečnost oznámí. Pokud vše nevyřídí do třiceti dnů, tak se tento čin považuje za podstatné porušení smlouvy. Poté od smlouvy můžeme odstoupit.