Extrémní a účelný půst – Santhara

Džinismus je starověké indické náboženství podobné buddhismu. Bylo založeno již v 8. století před n. l., dnes má šest milionů stoupenců. Jeho základním tématem je nenásilí a respektování všeho živého – lidí, zvířat i rostlin.

Příslušníci tohoto náboženství věří, že lidské tělo je vězením pro duši. Proto džinisté uctívají jako světce ty, kteří si zvolí smrt formou rituálu zvaného santhara.
vychrtlý muž
Santhara je extrémní půst, který končí smrtí. Tím, že se džinisté rozhodnou ukončit koloběh života, se tak osvobodí z nekonečného cyklu životů, smrtí a znovuzrození, a dosáhnou tak konečného stavu blaženosti.

Dnes se pro tento svatý slib rozhodne jeden až dva lidé denně. Mezi nimi jsou mniši i úplně obyčejní lidé ze všech ekonomických tříd. Tito lidé vstupují do závěrečné části života, protože už nevidí žádný další jeho smysl. Většinu těchto případů tvoří ženy.
socha ve vodě
Pokud se někdo rozhodne pro tuto cestu, musí si nejprve položit čtyři klíčové otázky:
1. Je má smrt promyšlená?
2. Souhlasí s mou smrtí všichni členové rodiny?
3. Bude má smrt účelná?
4. Líbí se mi sledovat rituální tradici procesu umírání?

Pokud lidé, kteří se rozhodnou santharu podstoupit, dostanou svolení od své rodiny a přátel, mohou nadále pokračovat v procesu. Postupně se vzdávají nejprve jídla, po pár týdnech i tekutin. Během procesu, který někdy trvá i rok, se musí úplně oprostit od světských pout, včetně svého těla. V závěrečné fázi pak dotyčný už nic nejí ani nepije.

Během hladovění je dotyčný obklopen lidmi, kteří se scházejí, aby se společně modlili a čekali na jeho poslední vydechnutí. Po celou dobu hladovějícího hladí, ovívají a podpírají. Když přijde čas smrti, musí umírající tělo zvednout do sedu, protože božské bytosti vždy sedí, nikdy neleží. V této poloze je pak usazen do nosítek a nesen v čele průvodu k pohřební hranici.