Naše nýtovací produkty jsou k dispozici v různých typech a rozměrech


Sortiment specializované spoleÄnost s mezinárodní úÄastí na trhu má ve svých kategoriích různorodé nýtovací Å¡rouby, matice, trhací nýty i narážecí nýty. StaÄí si jen vybrat konkrétní model spojovacího prvku, který je dle svého urÄení vhodný pro metodu slepého nýtování i nýtovací techniky s ražením. Na adrese specializované výrobní a distribuÄní firmy jsou pÅ™itom k dispozici nýtovací prvky pro mechanické uchycení manuálnÄ› i s použitím přístrojové techniky. A to pro automobilové, strojírenské podniky, stavební spoleÄnosti, firmy specializující se na leteckou, železniÄní i kosmickou výrobu i další rezorty.

Umíme zacílit na přesné, pevné a odolné uchycení

Studnicí cenných rad, inspirací a dokonalých technických Å™eÅ¡ení je sortiment pro nýtování, který je souÄástí produktového katalogu variabilních spojovacích systémů. Specializovaná spoleÄnost si ví rady i s nejnároÄnÄ›jšími technickými požadavky u nejrůznÄ›jších konstrukÄních struktur. Výchozím bodem programu vývoje speciálních spojovacích technologií je pÅ™itom požadavek na pevnost, odolnost a dlouhodobou životnost spoje.