Kdy potřebujete k podnikání koncesi?

K některým specifickým druhům podnikání, je zapotřebí získání koncesní listiny. Jedná se o koncesované živnosti. Konkrétní seznam koncesovaných živností snadno zjistíte v Živnostenském zákoně č.455/1991 Sb. Podmínky, které jsou k získání koncese stanovené, upravuje v Živnostenském zákoně příloha č.3.
Koncesní listina je důležitá pro podnikatele, kteří musí doložit, že jsou oprávnění k živnosti, kterou provozují. Jedná se většinou o odborné práce, kde by mohlo dojít k ohrožení jiných lidí. Koncesní listiny, budou určitě potřebovat prodejci alkoholu, taxi služba a jiné dopravní společnosti, provozovatelé střelnic, cestovních kanceláří nebo pohřební služby. To, ale zdaleka není výčet všech koncesovaných živností.
ruce s propiskami
Jak koncesní listinu získat? Jaké musíme doložit doklady?
Je nutné splnit všechny všeobecné podmínky, které platí pro založení živnosti. To znamená dovršení 18 let, doklad totožnosti, výpis z rejstříku trestů, způsobilost k právním výkonům, doložení trvalého bydliště. Při žádosti o koncesovanou listinu, ale vždy musíte doložit vaši odbornou způsobilost. Odbornou způsobilost můžete doložit výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, rekvalifikačním kurzem, diplomem o odborné kvalifikaci a podobně. U některých činností bude nutné doložit délku praxe ve vykonávaném oboru. O koncesi mohou žádat i občané jiných států Evropské unie. Zahraniční žadatelé mají podmínky trochu odlišné.
žena a notebook
Žádost o koncesní listinu, můžete podat na kterémkoli živnostenském úřadě osobně, poštou nebo emailem, datovou schránkou nebo prostřednictvím míst Czech-Point. Počítejte, že budete muset uhradit správní poplatky.
Žádost si může podat jak fyzická osoba – žádá osobně, tak právnická osoba – žádá jednatel nebo oprávněný zmocněnec.
Koncesní listina je zpravidla vyřízena během 30 dnů.