Hinduistické božstvo má jednu královnu

Kálí je nejsložitější, nejmystičtější indickou bohyní. Je těžké ji pochopit. Je hrozivá, temná, nepředvídatelná. Není jako ostatní bohyně, které jsou laskavé a něžné, ale naopak spojuje se se smrtí, je záhadou.
V sanskrtu toto slovo znamená čas, nebo přesněji jeho ženský aspekt, protože mužský je kala. Svou podstatou je čas samou věčností, neměnným a nekonečným trváním.
indická bohyně
Vzbuzuje hrůzu a odpor. Je to nahá temná žena s náhrdelníkem z lidských hlav a krátkou sukní z lidských rukou. V ruce má čerstvě uťatou hlavu a krvavý meč. Její náušnice jsou dvě těla bez hlavy. Zobrazuje se na pozadí pohřebního nebo spalovacího místa. Představuje čas, který všichni vnímáme, ale jsme proti němu bezmocní.
Je zbarvena temně modře, někdy až černě. Neupravené vlasy, tři oči, které vidí minulost, přítomnost a budoucnost a čtyři ruce, rudá tvář a vyplazený jazyk. Černá barva značí, že se všechno rozplyne v čase bez předchozí stopy existence. Ruka je symbol práce. Sukně z lidských rukou představuje radost z plodů lidské práce. Rozpuštěné, rozcuchané vlasy znamenají nespoutanou svobodu.
, proto je Kálí i ztělesněním energie boha Šivy, který se jí poddává. Reprezentuje i smrt ve všech formách, ale hlavně smrt individuálního já, protože to neznamená konec, ale naopak nový začátek, návrat do věčnosti, znovuzrození.
Její jméno také znamená krása. Ta není jen roztomilá a jemná, může také vyjadřovat teror či smrt.
Je nádherná žena, co dokáže okouzlit muže natolik, že ztratí nejen hlavu, ale i život, jen aby ji získal.
Skutečná krása je neuchopitelná, protože je spojena s vědomím a ne s formou.
Také nám říká, že pokud budeme hledat krásu na povrchu, víc a víc ztrácíme náš život. Ale když ji hledáme uvnitř, více se dotýkáme věčnosti.
Ona rozbíjí řád, morálku, pravidla, vrhá nás do chaosu a opět rodí řád nový. Nikým se nesvazuje, žádná síla ji nezastaví, pouze její manžel Šiva umí uklidnit její energii.
sochy chrámu
Proto mnoho jejích vyznavačů žije na odlehlých či tabuizovaných místech blízko zápachu, zániku a smrti. Žijí v modlitbách největšího odevzdání, odříkání a dost často následují nějakou formu sebetrýzně.
Je v prvé řadě ochranitelka, která chrání vše živé, ale pokud se rozběsní, nic ji nezastaví a je schopna vzít bez váhání život.
Není často vnímána jako matka, ale toto vyznání je nejsilnější v Zadním Bengálsku a Kolkatě. To jsou nejvýznamnější centra jejího kultu.

Hinduistické božstvo má jednu královnu
5 (100%)1